VN

Nhà Sạch: tổ chức khóa học tư duy đột phá

16/05/2023

Với cam kết nâng tầm chất lượng dịch vụ cho khách hàng, trong tuần qua đội ngũ cấp quản lý Nhà Sạch đã cùng tham gia trọn vẹn khóa học “Tư duy đột phá”.

Khóa học được thiết kế nhằm xây dựng một nền tảng tư duy đột phá cho đội ngũ quản lý và chính điều này sẽ tạo nên các thành tựu tích cực, nâng cao năng lực quản lý con người, thay đổi hành vi của tổ chức, xây dựng văn hóa và hiệu quả làm việc cho Nhà Sạch. 

Khóa học này thể hiện sự đầu tư của ban giám đốc Nhà Sạch về chiến lược phát triển con người nhằm xây dựng một đội ngũ quản lý tận tâm và chuyên nghiệp.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Dịch vụ cung ứng lao động là dịch vụ cho thuê lại lao động là việc doanh nghiệp tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động sau đó cho các doanh nghiệp khác thuê lại nguồn lao động đó.

Dịch vụ cung ứng lao động

Xem Chi Tiết