VN

Mr. Lê Đình Túc

Chủ Tịch

Ông Lê Đình Túc là nhà sáng lập nhiều tổ chức, trong đó có Nhà Sạch, với kinh nghiệm hơn 30 năm là lãnh đạo nhiều tổ chức lớn. Ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ bởi sự chân thành và triết lý quản trị thần tốc trong suốt hành trình thực hiện sứ mệnh của mình!

Ms. Lê Ngọc Liên Hoa

Tổng Giám Đốc

Bà Lê Ngọc Liên Hoa là một chuyên gia quản lý xuất sắc với hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tập đoàn đa quốc gia khác nhau như PriceWaterhouseCoopers, Friesland Campina Việt Nam, Bel Việt Nam, DHL Supply Chain Việt Nam. Bà đã có những thành tích và được chứng minh trong Quản lý tài chính, Chuyển đổi và phát triển nhóm, Chuyển đổi kinh doanh, với tư duy hướng đến con người và lấy khách hàng làm trung tâm.

BAN GIÁM ĐỐC CỦA CHÚNG TÔI

Mr. Trương Minh Quyền

Phó Tổng Giám Đốc

Hơn 20 năm vai trò quản lý điều hành các công việc kinh doanh, nhân sự qua các lĩnh vực tàu biển, khí hóa lỏng, hàng tiêu dùng, nước giải khát và vệ sinh công nghiệp. Kinh nghiệm làm việc với các khách hàng đối tác là tập đoàn đa quốc gia như Intel, Samsung, Jabil, Coca … Thành công trong việc điều hành, phát triển đội ngũ nhân sự, và giải pháp hài lòng khách hàng.

Ms. Đỗ Thị Quỳnh Sâm

Giám đốc Tài Chính

Với 15 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán, hoạt động qua nhiều ngành nghề như sản xuất; thi công lắp đặt hệ thống điện, điện lạnh và dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Bà Đỗ Thị Quỳnh Sâm đã có một số thành tựu trong công tác quản lý nguồn lực tài chính, dự báo tài chính, tối ưu hoá cấu trúc vốn; xây dựng và quản lý hệ thống kế toán, kiểm soát chi phí và phân tích hiệu quả hoạt động kinh tế.

CÁC TỔ CHỨC PHÒNG BAN